Jak sprawić, żeby zwiększyć zrozumienie i zadowolenie z usługi?

OBSZARY PROBLEMOWE

 1. Niedostosowanie działań do grup klientów
 2. Zbyt długi czas pracy właściciela
 3. Niekorzystne rozliczenie czasu pracy
 4. Problem ze zrozumieniem zakresu usług przez pacjentów

Centrum fizjoterapii to specjalistyczny gabinet zajmujący się obsługą pacjentów pourazowych oraz borykających się z nagłym bólem.

Cel

Naszym zadaniem było przeprojektowanie usługi oraz oferty, stworzenie nowej komunikacji z klientem oraz wyznaczenie długoterminowej strategii działania.

Proces

Pracę rozpoczęliśmy od zidentyfikowania wyzwań firmy i diagnozy obecnej usługi na podstawie rozmów z pacjentami oraz obserwacji procesu samej usługi. Następnie rozpoczęliśmy prace nad wyznaczeniem kierunku rozwoju i przeprojektowaniem usługi oferty firmy. Wypracowany wyróżnik rynkowy oraz zdefiniowane wartości firmy pozwoliły na stworzenie nowej komunikacji z klientem.

W ramach nowego procesu usługowego opracowaliśmy m.in. formularze usprawniające zbieranie informacji o pacjentach

Nowy system płatności umożliwia wykupienie serii wizyt i usystematyzowanie terapii

Efekt

 1. Zidentyfikowany potencjał firmy na rynku oraz kierunek rozwoju
 2. Opracowane materiały graficzne wspierające świadczenie usługi
 3. Skrócona, uproszczona i przedefiniowana oferta dla nowej, pożądanej grupy klientów oraz drugi wariant do wdrożenia w długiej perspektywie czasu
 4. Plan wdrożenia i rozwoju usług
 5. Zaprojektowanie logo, wizytówek, materiałów graficznych wspierających usługę
 6. Zaprojektowanie nowego układu przestrzennego w gabinecie dostosowanego do zaprojektowanej usługi (zwiększający komfort pacjenta oraz fizjoterapeutów)
 7. Nowy system płatności
 8. Określenie kanałów komunikacji wraz z celem ich użycia

Realizacja

2019

Zespół

Łukasz Szczęsny
Natalia Kacprzyk
Jakub August
dr Natalia Pietruszewska-Golba
Karolina Kruszewska