Jak sprawić, żeby pomysł na biznes przerodził się w konkretny plan działania?

OBSZARY PROBLEMOWE

  1. Trudność ze sfinansowaniem całości procesu projektowego
  2. Niska wiedza na temat rynku oraz użytkowników na nim funkcjonujących
  3. Innowacyjność pomysłu, utrudniająca jego szybką implementację

Współpraca odbywała się ze startupem branży eko, który obecnie wdraża wypracowane wspólnie pomysły.

Cel

Naszym celem było przepracowanie z młodymi przedsiębiorcami ich pomysłu na biznes i skonkretyzowanie elementów, które będą wchodzić w skład przyszłej oferty. Wspólnie przeanalizowaliśmy również zasadność pomysłu i jego szansę na powodzenie.

Proces

Współpraca miała charakter jednodniowych warsztatów kreacyjno-porządkujących, które zostały poprzedzone wstępną analizą rynku. Wybrane zostały również trendy o dużym prawdopodobieństwie wpływu na projekt. W trakcie spotkania wypracowaliśmy główne założenia nowych usług, uwzględniające szerokość oferty i cechy przestrzeni, w której mogą być realizowane.

Dzięki analizie trendów i kierunków zmian, mogliśmy dostrzec potencjalne możliwości rozwoju nowej firmy

Dzięki stworzonej mapie podróży potencjalnych klientów doprecyzowaliśmy procesu usługowy jaki będzie realizowany przez start-up

Efekt

  1. Zmapowana ścieżka klienta i główne wyzwania projektowe
  2. Zdefiniowani potencjalni odbiorcy usług
  3. Określone podstawowe usługi w ramach pomysłu na biznes
  4. Wskazane trendy i inspiracje, które mogą wpływać na rozwój pomysłu
  5. Pierwsza wersja modelu biznesowego
  6. Plan dalszego dopracowywania pomysłu i uruchomienia biznesu wraz ze wskazaniem niezbędnych zadań

Realizacja

2020

Zespół

Łukasz Szczęsny
Natalia Kacprzyk
Jakub August
dr Natalia Pietruszewska-Golba