Oferta

Dostosowujemy działanie do projektu, żeby zapewnić jak najlepsze efekty

NASZE PODEJŚCIE

01

Strategia

Wykorzystując design, można prowadzić bardziej uporządkowany biznes i wdrażać innowacje

 • Strategia wdrożenia nowego produktu lub usługi
  • Dostarczamy pełen opis wytycznych do nowego lub ulepszonego produktu lub usługi, na podstawie których można rozpocząć wdrażanie projektów
 • Strategia wzornicza
  • Tworzymy plan działania pozwalający rozwijać firmę w oparciu o potrzeby klientów, potencjał organizacji i współpracę z projektantami
 • Strategia komunikacji
  • Dostosowujemy zasady tworzenia treści (tekstów, zdjęć, grafik) do zdefiniowanych kanałów i odbiorców, zwiększając zrozumienie Twoich działań przez klientów
 • Projektowanie modelu biznesowego firmy i organizacji
  • Sprawdzamy jaką wartość dostarczasz klientom i czy Twoje działania są spójne i opłacalne biznesowo
 • Tworzenie nowych marek
  • Budujemy założenia marki dając Ci podstawy do panowania nad spójnością swoich działań
 • Pozycjonowanie strategiczne
  • Wypracowujemy Twój wyróżnik rynkowy i przewagę konkurencyjną
 • Tworzenie nowych kierunków rozwoju firmy
  • Szukamy możliwości pozwalających Ci na dywersyfikację działalności
02

Produkty i usługi

Rozwijając ofertę lepiej tworzyć innowacyjne produkty, niż powielać istniejące rozwiązania rynkowe

 • Projektowanie produktów
  • Tworzymy projekty mając na uwadze możliwości firmy, dbając o optymalizację produkcji i uwzględniając potrzeby użytkowników
 • Re-design produktów
  • Przeprojektowujemy produkty dostosowując je do zdiagnozowanych potrzeb, rozwijając ich funkcjonalność, użyteczność i estetykę
 • Projektowanie usług
  • Przyglądamy się obecnie świadczonej usłudze i wypracowujemy udoskonalenia, aby była bardziej przyjazna dla Twoich klientów
 • Projektowanie elementów komunikacji
  • Zaprojektujemy dla Ciebie identyfikację wizualną i logo oraz materiały komunikacyjne jak np. strona internetowa, katalog, ulotka
 • Wsparcie wdrożeniowe
  • Tworzymy plan wdrożenia, optymalizujemy projekty i procesy oraz wspieramy w uruchomieniu produkcji, komunikacji i sprzedaży
03

Badania i analizy

Znając silne i słabe strony pomysłu, łatwiej dostosowywać go do rzeczywistych oczekiwań klientów

 • Wypracowanie innowacji
  • Znajdujemy pomysły na produkty i usługi, które dadzą Ci możliwość wybicia się na rynku
 • Audyt wzorniczy
  • Analizujemy Twoją firmę pod kątem dojrzałości do wdrażania innowacji opartych o design i rekomendujemy niezbędne zmiany
 • Tworzenie unikatowej propozycji wartości
  • Szukamy sposobów na dostosowanie twoich produktów i usług do potrzeb klientów
 • Tworzenie wytycznych do projektowania
  • Wypracowujemy założenia do produktów i usług, definiując wymagania na podstawie potrzeb odbiorców i rynku
04

Warsztaty i szkolenia

Stając przed trudnym wyzwaniem, dobrze jest zaczerpnąć nowej perspektywy

 • Budowanie modeli biznesowych
  • Na wspólnych warsztatach przepracowujemy możliwości dalszego rozwoju Twojego biznesu
 • Wypracowywanie pomysłu na biznes
  • Wspólnie analizujemy i pracujemy nad dostosowaniem nowego pomysłu do potencjalnych klientów z uwzględnieniem obecnej sytuacji rynkowej oraz trendów
 • Identyfikacja sytuacji rozwojowej firmy
  • Pomagamy Ci zrozumieć, na jakim etapie rozwoju jest Twoja firma
 • Przepracowanie wybranego problemu firmy
  • Wypracowujemy rozwiązanie, które pozwoli Ci na szybkie wdrożenie zmian
 • Design sprint
  • W kilka dni uszczegóławiamy pomysł na rozwiązanie i tworzymy prototypy możliwe do przetestowania
 • Kreatywne metody pracy
  • Pokażemy Ci warsztatowo jak pobudzać kreatywność w zespole podczas codziennej pracy
 • Warsztaty design thinking
  • Pokażemy Ci jak możesz ze swoim zespołem procesowo pracować nad nowymi rozwiązaniami z uwzględnieniem potrzeb klientów

PORTFOLIO

Ostatnie projekty

WSZYSTKIE REALIZACJE