O nas

Jesteśmy zgranym zespołem, łączącym profesjonalistów o różnych kompetencjach

WŁAŚCICIELE FIRMY

Mamy różne doświadczenie
i specjalizacje. Naszą siłą jest interdyscyplinarne podejście, które pozwala nam spojrzeć na wyzwania
z różnych perspektyw.

Więcej o metodach pracy
Łukasz Szczęsny

Łukasz Szczęsny

strategiczny rozwój biznesu
wdrażanie designu do organizacji

Strateg designu, moderator procesowego tworzenia produktów i usług w oparciu o design. Specjalista w wypracowywaniu modelów biznesowych, propozycji wartości, mapowaniu ścieżek klientów, pracy strategicznej wg. teorii błękitnego oceanu oraz usprawniania procesów w organizacjach. Jeden z pierwszych popularyzatorów design thinking w Polsce.

Jakub August

Kuba August

wdrażanie innowacji
zarządzanie procesem projektowym

Ekspert zajmujący się rozwojem organizacji poprzez wdrażanie innowacji i zarządzanie procesami projektowymi. Zajmuje się wypracowywaniem nowych kierunków rozwoju firmy, analizą konkurencji, współtworzeniem innowacji, przygotowywaniem planów wdrożenia nowych rozwiązań i ich implementacją. Specjalizuje się w pozycjonowaniu rynkowym, poszukiwaniu nowych rynków i identyfikowaniu luk oraz analizą i rozwojem zachowań przedsiębiorczych w organizacjach.

Natalia Kacprzyk

Natalia Kacprzyk

badanie potrzeb
projektowanie usług

Badacz, psycholog, projektant usług. Specjalista
w tworzeniu procesów projektowych, planowaniu
i przeprowadzaniu badań jakościowych, mapowaniu doświadczeń użytkowników, wypracowywaniu propozycji wartości, zarządzaniu procesami grupowymi, tworzenia i udoskonalania usług.

EKOSYSTEM

Łączymy specjalistów z ciekawymi projektami

Tworzymy sieć współpracy z ekspertami z różnym dziedzin. Jeżeli wymaga tego dany projekt, to angażujemy odpowiednie osoby uzupełniające nasze kompetencje i wspólnie tworzymy rozwiązania dla naszych klientów.

NASZ ZESPÓŁ

Natalia Pietruszewska-Golba

Natalia Pietruszewska-Golba
projektant komunikacji wizualnej

Michał Latko

Michał Latko
projektant produktu
LATKO

Łukasz Jaworski

Łukasz Jaworski
projektant produktu
FORMM

Krzysztof Boroń
specjalista ds. zarządzania produkcją
i optymalizacją procesów

Ewa Bobrska-Szula
specjalista ds. kultury organizacyjnej
i zarządzania zasobami ludzkimi

Karolina Kruszewska

Karolina Kruszewska
młodszy projektant

Chcesz dołączyć do zespołu?
Napisz do nas! >