Jak sprawić, żeby budynek Siłowni był dopełnieniem działań Muzeum Śląskiego i jednoczesnym wyjściem do nowej grupy odbiorców

Muzeum Śląskie

OBSZARY PROBLEMOWE

  1. Potrzeba weryfikacji pomysłu na rewitalizowany budynek Muzeum Śląskiego
  2. Potrzeba wykreowania nowych działań i usług, które uzupełnią dotychczasową ofertę Muzeum
  3. Niedookreślone funkcje przestrzeni budynku
  4. Niesprecyzowany charakter Siłowni mogący wyróżnić jej ofertę na tle obecnej oferty kulturalnej regionu i katowickiej Strefy Kultury

Muzeum Śląskie jest instytucją kultury, której misją jest kreowanie przestrzeni dla dialogu z przeszłością i dokonaniami współczesności w celu głębszego poznawania Śląska, Polski i Europy. Znajduje się w Katowicach na terenie dawnej kopalni Katowice. Planowanym ostatnim etapem rewitalizacji tego terenu jest m.in. udostępnienie Siłowni – pokopalnianego budynku w północnej części terenu.

Cel

Naszym zadaniem było opracowanie ostatecznej koncepcji usługowej i funkcji przestrzeni Siłowni

Proces

Pracę rozpoczęliśmy od pracy ze strategią Muzeum Śląskiego oraz wyłonienia wraz z pracownikami Muzeum potencjalnych kierunków rozwoju. Pogłębiliśmy je podczas badań i analiz eksperckich oraz przeprowadzonych warsztatów wewnętrznych zespołu. Odbyliśmy wiele wizyt studyjnych oraz spotkań ko-kreacyjnych. Dogłębna analiza zebranych danych pozwoliła na stworzenie koncepcji przestrzenno-usługowej uporządkowanej w pięć obszarów działalności Siłowni.

Muzeum - Siłownia

Budynek Siłowni, który poddany będzie rewitalizacji na podstawie wyników naszej pracy

Muzeum Śląskie - warsztaty

W trakcie projektu odbywały się warsztaty z pracownikami Muzeum, pozwalające na wspólne wypracowanie wizji nowego budynku

Efekt

  1. Stworzenie wytycznych odnośnie funkcjonalności budynku Siłowni oraz opis poszczególnych stref funkcjonalnych
  2. Przygotowanie podstaw do stworzenia projektu architektoniczno-budowlanego i ewentualnego wniosku o dofinansowanie rewitalizacji budynku
  3. Zbudowanie wyróżnika na tle obecnej oferty kulturalnej, dającego możliwość stworzenia unikalnego miejsca na mapie Katowic i Śląska
  4. Opracowanie wytycznych usług i sposobu ich realizacji, w tym opracowanie założeń programowych, pozwalających na rozpoczęcie spójnych działań zespołu Muzeum
  5. Zdefiniowanie motywu przewodniego działań, pozwalającego na zachowanie konsekwencji programowej oraz komunikacyjnej

Realizacja

2018

Zespół

Tenka
Łukasz Szczęsny
Natalia Kacprzyk
Jakub August
dr Natalia Pietruszewska-Golba

Napraw Sobie Miasto
arch. IARP Aleksander Krajewski
inż. arch. Aleksandra Hantkiewicz-Lejman
inż. arch. Jakub Miszczyk