Muzeum Śląskie

Koncepcja usługowa i funkcjonalna budynku do rewitalizacji

Jak sprawić, żeby budynek Siłowni był dopełnieniem działań Muzeum Śląskiego i jednoczesnym wyjściem do nowej grupy odbiorców

Muzeum Śląskie jest instytucją kultury. Jego misją jest kreowanie przestrzeni dla dialogu z przeszłością i dokonaniami współczesności w celu głębszego poznawania Śląska, Polski i Europy. Znajduje się w Katowicach na terenie dawnej kopalni Katowice. Planowanym ostatnim etapem rewitalizacji tego terenu jest m.in. udostępnienie siłowni – pokopalnianego budynku w północnej części terenu.

 

Obszary problemowe

 

 • Pomysł na rewitalizację budynku musi zostać zweryfikowany
 • Obecna oferta Muzeum potrzebuje uzupełnienia
 • Funkcje budynku nie są określone
 • Siłownia ma niesprecyzowany charakter, który może wyróżnić ją na tle oferty kulturalnej regionu i katowickiej Strefy Kultury.
Muzeum - Siłownia

Budynek Siłowni, który poddany będzie rewitalizacji na podstawie wyników naszej pracy

CEL

Naszym zadaniem było opracowanie ostatecznej koncepcji usługowej i funkcji przestrzennej siłowni.

PROCES

Na początku zapoznaliśmy się ze strategią Muzeum Śląskiego. Razem z pracownikami wyłoniliśmy potencjalne kierunki rozwoju. Pogłębiliśmy je podczas badań i analiz eksperckich i warsztatów wewnątrz zespołu. Odbyliśmy wiele wizyt studyjnych oraz spotkań kooperacyjnych. Dogłębnie przeanalizowaliśmy wszystkie dane. Pozwoliło nam to stworzyć koncepcję przestrzenno-usługową, uporządkowaną w pięć obszarów działalności siłowni.

Muzeum Śląskie - warsztaty

W trakcie projektu odbywały się warsztaty z pracownikami Muzeum, pozwalające na wspólne wypracowanie wizji nowego budynku

EFEKT

 • Stworzyliśmy wytyczne dla funkcjonalności siłowni i opisaliśmy poszczególne strefy funcjnalne.
 • Przygotowaliśmy podstawy do stworzenia projektu architektoniczno-budowlanego i ewentualnego wniosku o dofinansowanie rewitalizacji.
 • Zbudowaliśmy wyróżnik na tle obecnej oferty kulturalnej. Dzięki temu na mapie Katowic i Śląska może powstać unikalne miejsce.
 • Opracowaliśmy wytyczne usług i sposobu ich realizacji. W wytycznych znajduje się m.in. opracowanie założeń programowych, dzięki którym zespół Muzeum może prowadzić spójne działania.
 • Zdefiniowaliśmy motyw przewodni działań, który pozwala zachować konsekwencję programową i komunikacyjną.

Realizacja

Projekt został zrealizowany przy współpracy zespoły Tenki i Fundacji Napraw Sobie Miasto.

Zespół

Tenka
Łukasz Szczęsny
Natalia Kacprzyk
Jakub August
dr Natalia Pietruszewska-Golba

Napraw Sobie Miasto
arch. IARP Aleksander Krajewski
inż. arch. Aleksandra Hantkiewicz-Lejman
inż. arch. Jakub Miszczyk

Chcesz wprowadzić do swojej oferty nową usługę?

Jakub August

Porozmawiajmy o tym, co możemy razem zrobić!

napisz na: kontakt@tenka.pl 

albo zostaw swój kontakt, odezwiemy się  Mamy dla Ciebie więcej historii – poznaje je wszystkie

  WSZYSTKIE REALIZACJE