Jak sprawić, żeby poszczególne działalności Ośrodka wspierały się nawzajem, wykorzystując jednocześnie potencjał regionu?

OBSZARY PROBLEMOWE

 1. Brak relacji i wzajemnego wspierania się działalności – funkcjonowały niezależnie od siebie
 2. Zbytnie rozproszenie grup odbiorców
 3. Funkcjonowanie działalności na specyficznych i odrębnych od siebie rynkach
 4. Niewykorzystany potencjał rynkowy – biorąc pod uwagę sprzyjające okoliczności rynkowe zauważone zostało niewykorzystanie zasobów
 5. Sezonowość usług – wpływająca na trudności z utrzymaniem płynności produkcyjnych oraz zarządczych

Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu jest organizacją działającą na rzecz promowania przedsiębiorczości w regionie południowo-wschodniej Polski. Poza swoimi działaniami statutowymi prowadzi także cztery odrębne działalności w Sandomierzu: hotel i restaurację, sklep z lokalną żywnością, biuro rachunkowe oraz inkubator rolniczy.

Cel

Naszym celem było wypracowanie strategii działania w zakresie usług i komunikacji, wraz z planem jej wdrożenia, która będzie mogła być realizowana przez hotel, restaurację, sklep z regionalnymi wyrobami, inkubator przetwórczy oraz biuro rachunkowe.

Proces

Rozpoczęliśmy od zbadania potencjału Ośrodka i poszczególnych działalności gospodarczych, w tym przeanalizowaliśmy model biznesowy, ofertę i jej komunikację, technologię i strukturę organizacyjną oraz strategię marketingową. Ponadto zbadaliśmy potrzeby klientów oraz przeanalizowaliśmy otoczenie konkurencyjne, trendy i inspiracje z innych branż. Na podstawie wypracowanych wniosków przygotowaliśmy alternatywne scenariusze rozwoju, które przepracowaliśmy z przedstawicielami Ośrodka. Na podstawie warsztatów przygotowaliśmy strategię zawierającą wizję działania oraz zmiany, jakie należy wprowadzić odnośnie nowej oferty i sposobu jej wdrożenia.

Rozpracowując wszystkie obszary działalności Ośrodka określiliśmy najbardziej perspektywiczne kierunki zmiany oferty

Poznanie specyfiki działalności firmy to jeden z ważniejszych punktów pracy nad zmianami

Efekt

 1. Wyspecjalizowanie poszczególnych działalności poprzez nadanie im unikalnych cech, dzięki czemu możliwe jest wyróżnienie się na tle konkurencji
 2. Wypracowanie koncepcji współpracy działalności, wykorzystując ich różnorodność i traktując ją jako zasób, a nie trudność, dzięki czemu stworzone zostało kompleksowe doświadczenie klienta
 3. Stworzenie nowej oferty, wykorzystującej różnorodność rynków, dzięki czemu zachowana została także niezależność działalności
 4. Nowa architektura marek, zasady ich komunikacji i pozycjonowania w odniesieniu do klientów i konkurencji, ułatwiająca promocję i skuteczniejsze docieranie do klienta
 5. Wyodrębnienie grup klientów oraz zbadanie ich potrzeb, co wpłynęło na możliwość lepszego dopasowania oferty
 6. Wskazanie trendów i inspiracji możliwych do wykorzystania w ramach dalszego rozwijania oferty
 7. Przedstawienie wniosków z analizy poszczególnych obszarów funkcjonowania Ośrodka i wskazanie możliwości zmian w celu świadczenia usług na wyższym poziomie
 8. Opracowanie planu wdrożenia rekomendacji wraz ze wskazaniem niezbędnych zadań i harmonogramem ich realizacji

Realizacja

2019

Zespół

Łukasz Szczęsny
Natalia Kacprzyk
Jakub August
dr Natalia Pietruszewska-Golba
Karolina Kruszewska