Projekty UE

Projekty dofinansowane z UE

LEVEL UP

Tenka realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

 

Level up – profesjonalizacja procesów dotarcia do klientów w ramach kreatywnych procesów projektowych dla różnych sektorów gospodarki

 

Wartość projektu: 132 840,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 91 800,00 zł

Cele projektu:

  • Zwiększenie efektywności pozyskiwania nowych klientów biznesowych dzięki wdrożonym innowacjom marketingowym.
  • Skorzystanie z proinnowacyjnych usług doradczych w zakresie wypracowania strategii marketingowej ułatwiającej dotarcie do klientów biznesowych.
  • Skorzystanie z proinnowacyjnych usług doradczych w zakresie wypracowania nowego modelu biznesowego uwzględniającego ograniczenia w finansowaniu procesów projektowych przez MŚP.

 

Planowane efekty

  • Tematyka usług proinnowacyjnych w obszarze innowacji nietechnologicznych dotyczy wypromowania podstawowej
    działalności Tenki, jaką jest realizacji kreatywnych procesów projektowych.
  • Efekt usługi proinnowacyjnej w ramach wypracowania nowego modelu biznesowego może dotyczyć niszy na rynku w zakresie odpowiedzi na problem przedsiębiorców związany z niewystarczającą ilością środków na kreatywne procesy projektowe.
  • Projekt będzie pierwszą proinnowacyjną usługę, którą Tenka zrealizuje w ramach dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.