design dla przedsiębiorców

Design dla przedsiębiorców
- dofinansowanie na zaprojektowanie produktów

Czego dotyczy program design dla przedsiębiorców?

Design dla przedsiębiorców to program realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, dzięki któremu MŚP mogą uzyskać dofinansowanie na projekty nowych produktów włączonych do oferty. Ponadto można finansować inwestycje.

 

Zapraszamy do kontaktu i skonsultowania możliwości sfinansowania i wsparcia w realizacji projektów. W nasze prace angażujemy najlepszych ekspertów, badaczy i projektantów, dobieranych zgodnie ze specyfiką danego klienta.

W latach 2020-2021 będzie można sfinansować zaprojektowanie nowego lub znacząco ulepszonego produktu, który musi odpowiadać na potrzeby osób o szczególnych potrzebach, w tym indywidualnych, wynikających z braku pełnej sprawności.

Jakie są główne zasady?

Koszty kwalifikowalne na doradztwo mogą wynosić od 60 tys. zł do 500 tys. zł. Możliwa jest ich refundacja w wysokości 85% w ramach pomocy de minimis.

Do kosztów tych można zaliczyć przeprowadzenie wstępnego audytu, którego przeprowadzenie jest wymagane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Koszty kwalifikowalne na inwestycje mogą wynosić do 1 mln zł. Możliwa jest ich refundacja zgodnie z zasadami pomocy publicznej dla danego województwa i typu firmy.

Jaką oferujemy współpracę?

W ramach konkursu Design dla przedsiębiorców wykonujemy zarówno wstępne audyty, jak i prowadzimy profesjonalne procesy projektowe w trakcie realizacji projektów. Ponadto w razie potrzeby pomagamy wdrażać produkty do oferty, przygotowując ich odpowiednią komunikację i dystrybucję, tworząc nowe marki lub optymalizując procesy produkcyjne.

 

Projekty realizujemy zgodnie z naszą metodyką pracy, która jest spójna z procesem projektowania wymaganym przez PARP. Działania obejmują kilka etapów, w których powstają kolejne efekty przybliżające naszych klientów do wdrożenia nowego produktu do oferty. Do tej pory z powodzeniem przeprowadziliśmy kilka projektów finansowanych z programu Design dla przedsiębiorców.

Proces otrzymania dofinansowania i realizacji projektu

Design dla przedsiębiorców